Hliněné cihly a panely

Nepálené cihly je možné použít pro zdění stěn, vnitřních příček a zdí s požadavky na vysokou akumulaci tepla. Cihly jsou vhodné pro použití jak v novostavbách, tak i při rekonstrukcích. Nepálené cihly napomáhají vytvářet zdravé vnitřní klima budov, kdy udržují stabilní tepelně vlhkostní prostředí, výborně tlumí hluk a chrání proti elektrosmogu. Vytváří vhodné prostředí nejen pro astmatiky, ale omezuje i nemoci z nachlazení. K dokonalému využití vlastností nepálených cihel doporučujeme pro zdění použít hliněnou maltu a při omítání hliněné omítky.

Hliněné panely mají výbornou akumulační vlastnost, kdy po natopení drží dlouho teplo a naopak v létě udržují uvnitř domu příjemné klima. Hliněné desky v sobě udržují stále určitou vlhkost a tudíž nedochází k vysušování vzduchu v místnosti a je zde stále příjemné klima. Panely také regulují vlhkost a chrání tak před plísní a dobře také pohlcují hluk a pachy. Hliněné panely se šroubují nebo sponkují k celoplošné podkladové konstrukci, např. na dřevěné nebo dřevotřískové desky. Na pevné minerální podklady jako je beton, vápencové nebo cihlové stěny se desky lepí a doplňkově upevňují například pomocí zatloukacích hmoždinek

© 2017 Marek Fridrich | developed by dwgd.cz